Misja

Misją Przedszkola Berek jest wychowanie dziecka z bogatą wyobraźnią, aby było twórcze, zdolne do akceptacji własnych uczuć oraz myśli, otwarte na pomysły jak i inspiracje płynące od innych osób.

Jesteśmy otwarci na wszystkie potrzeby Dzieci i Rodziców.

Naszą misją jest także:

  • umożliwienie dziecku pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, moralnego i fizycznego,
  • kształtowanie umiejętności ekspresji i rozumienia emocji,
  • wydobycie twórczego potencjału i możliwości rozwojowych dziecka,
  • kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności,
  • uczenie współdziałania dzieci w grupie,
  • rozbudzanie potrzeby dbałości o własne zdrowie i ciało,
  • wspomaganie Rodziców w opiece i wychowaniu dziecka,
  • rozwijanie postawy ekologicznej,
  • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.