Opłaty

W ramach miesięcznej opłaty (czesnego), zapewniamy:

 • opiekę nad dzieckiem w godzinach 7-17,
 • całodzienne wyżywienie,
 • zajęcia dydaktyczne bazujące na programach zatwierdzonych przez MEN,
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne,
 • zajęcia manualne i plastyczne,
 • zabawy wyciszające i rozluźniające,
 • różnorodny program zajęć dydaktycznych przygotowujący do nauki czytania i pisania m.in. zajęcia matematyczne, zajęcia przyrodnicze,
 • zajęcia gimnastyczne: gimnastyka ogólnorozwojowa,
 • zajęcia adaptacyjne,
 • bajkoterapia zajęcia czytelnicze – czytanie książek przez nauczyciela, nauka wierszyków, rymowanek, wyliczanek, zabawy ze słowem,
 • choreoterapia,
 • muzykoterapia.

Cennik:

PRZEDSZKOLE

 • Bez wpisowego.
 • Czesne: 650 zł za miesiąc.
 • Stawka żywieniowa: 200 zł za miesiąc, odliczana w przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka.

ŻŁOBEK

 • Bez wpisowego.
 • Czesne dla dzieci do 2,5 lat : 1350 zł za miesiąc.
 • Stawka żywieniowa: 200 zł za miesiąc, odliczana w przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka.